Click để xem video Street View đường Đỗ Nhuận - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=l5VhEbr7Sms 

RẠP PHIM

CGV Vincom Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 4 - TTTM VinCom - Ngô Quyền): 8.1 km

Megastar Vĩnh Trung Plaza (Địa chỉ: 255 - 257 Hùng Vương): 4.8 km

Click để xem video Street View đường Tiên Sơn 10 - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=-lfFFkPj2Ek 

RẠP PHIM

CGV Vincom Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 4 - TTTM VinCom - Ngô Quyền): 6.6 km

Megastar Vĩnh Trung Plaza (Địa chỉ: Số 255 - 257 Hùng Vương): 5.0 km

Monday, 07 December 2015 09:33

Việt Nam Street View

Nói đến Street View, phải nói đến du lịch. Vì Street View có nhiệm vụ quảng bá cho nền du lịch. Chắc có lẽ những ai từng biết đến tay đấm huyền thoại sống Pacquiao - người Philipine - từng nói rằng, Google hãy đem Street View đến Philipine, lúc đó nền du lịch Philipine sẽ được phát triển, hình ảnh đất nước Philipine sẽ được đưa ra khắp thế giới.

Click để xem video Street View đường Cách Mạng Tháng Tám - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
https://www.youtube.com/watch?v=gRm2ydNpRf8

QUÁN ĂN

Đồng Tiến Bakery - Địa chỉ: Số 278 Cách Mạng Tháng 8

Bánh Xèo Miền Trung - Địa chỉ: Số 135 Cách Mạng Tháng 8

Click để xem video Street View đường Ngô Cao Lãng - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
https://www.youtube.com/watch?v=fzpEkSurSio

RẠP PHIM

CGV VinCom Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 4 - TTTM VinCom - Ngô Quyền): 5.4 km

Megastar Vĩnh Trung Plaza (Địa chỉ: 255 - 257 Hùng Vương): 8.4 km

Click để xem video Street View đường Lý Thái Tông - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
https://www.youtube.com/watch?v=FTGcMYJLz5s

QUÁN ĂN

Đồng Tiến Bakery - Địa chỉ: Số 48 Lý Thái Tông

Quán Nam Sơn - Địa chỉ: Số Lý Thái Tông

Click để xem video Street View đường Đồng Bài 1 - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=g36lq3Ra4_Y 

RẠP PHIM

CGV Vincom Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 4 - TTTM VinCom - Ngô Quyền): 11 km

Megastar Vĩnh Trung Plaza (Địa chỉ: 255 - 257 Hùng Vương): 7.9 km

Click để xem video Street View đường Đinh Công Trứ - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
https://www.youtube.com/watch?v=bH_7yQ716rA

RẠP PHIM

CGV VinCom Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 4 - TTTM VinCom - Ngô Quyền): 2.5 km

Megastar Vĩnh Trung Plaza (Địa chỉ: 255 - 257 Hùng Vương): 3.9 km

Click để xem video Street View đường Phan Đình Giót - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=oAYeuTKXu54 

RẠP PHIM

CGV Vincom Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 4 - TTTM VinCom - Ngô Quyền): 14 km

Megastar Vĩnh Trung Plaza (Địa chỉ: 255 - 257 Hùng Vương): 10 km

Click để xem video Street View đường Vũ Ngọc Nhạ - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
https://www.youtube.com/watch?v=7U5YuWr8GTk

QUÁN ĂN

Blue Roof Restaurant - Địa chỉ: Số 24 - 26 Vũ Ngọc Nhạ

================================
RẠP PHIM

CGV VinCom Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 4 - TTTM VinCom - Ngô Quyền): 5.4 km

Click để xem video Street View đường Lương Khánh Thiện - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=gYi42eFs_ts 

RẠP PHIM

CGV Vincom Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 4 - TTTM VinCom - Ngô Quyền): 11 km

Megastar Vĩnh Trung Plaza (Địa chỉ: 255 - 257 Hùng Vương): 7.1 km

Page 1 of 29